از خوانندگان

یه غریبه، که غریبه حتی اشکش حتی آهش

کسی که مث شما نیس، آسمون و مهر و ماهش

کسی یه که مونده اینجا، عمریه بی سرنوشته

شاید هم حتی نباشه مالک جفت نگاهش

توی قم، مشهد و تهرون، ممنوعه، نباس که باشه

جنس قاچاقه گمونم، زیاده بار گناهش

آخه دیگه جا نمونده واسه ی غریبه اینجا

می دونه سربارماهاس، خودش و کفش و کلاهش

این غریبه راستی راستی یه جورایی هم عجیبه

چه جوری زنده می مونه توی این شب سیاهش

کاش می شد که این غریبه بره و اما بذاره

واسه تنهایی کوچه کمی از لطف نگاهش