شهروند علی شریفیان: هفته پیش مقامات کشورهای عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت ( اوپک) در اجلاس خود در مرکز این سازمان در وین اعلام کردند با وجود کاهش بی سابقه قیمت نفت در بازارهای جهانی میزان کنونی تولیدات نفتی خود را کاهش نخواهند داد. هر بشکه نفت مدتی است به زیر ۷۰ دلار آمریکا برای هر بشکه رسیده که این قیمت از حدود پنج سال پیش تاکنون بی سابقه بوده است. gasکارشناسان با توجه به تصمیم مقامات اوپک پیش بینی کرده اند که قیمت نفت باز هم کاهش خواهد یافت و احتمال رسیدن قیمت هر بشکه به ۶۰ دلار و یا حتی کمتر از آن هم بعید ندانستند.

این تصمیم اوپک در تمام جهان بازتاب گسترده ای داشته و در کانادا هم مورد توجه قرار گرفته است. جیم پرنتیس، نخست وزیر استان نفت خیز آلبرتا در این رابطه اظهار نگرانی کرده و گفته است با توجه به اینکه آلبرتا عمدتا با توجه به درآمدش از نفت بودجه خود را تنظیم می کند، پائین رفتن و پائین ماندن قیمت نفت اقتصاد ما را با چالشی جدی روبرو کرده و خواهد کرد. درآمد دولت فدرال هم که مقدار زیادی از آن از مالیات بر صدور نفت به دست می آید، کاهش خواهد یافت و در بودجه که بر اساس قیمت هر بشکه نفت بین ۱۵۰ – ۱۲۰ تنظیم شده بوده باید بازنگری شود و اگر این روند ادامه یابد هم آلبرتا و هم دولت فدرال باید به فکر جبران این کمبود از منابع دیگر باشند.

از نظر مصرف کنندگان کاهش قیمت نفت عمدتا بر قیمت بنزین مصرفی تاثیری چشمگیر داشته طوری که بهای هر لیتر بنزین بطور متوسط در سطح کشور به کمترین حد خود در ۵ سال گذشته رسیده و اگر این قیمت همچنان سقوط کند ممکن است به زودی شاهد رسیدن بهای هر لیتر بنزین در جایگاه های فروش بنزین به زیر یک دلار باشیم.