شهروند- علی شریفیان: جمعه هفته گذشته اداره آمار کانادا با انتشار گزارشی درباره وضعیت اشتغال در کشور اعلام کرد بعد از اینکه کانادا در دو ماه سپتامبر و اکتبر با ایجاد فرصت های شغلی در سیر صعودی خوبی به لحاظ اشتغال قرار گرفته بود، در ماه نوامبر در مجموع ۱۰ هزار و ۷۰۰ نفر از کار بیکار شدند و نرخ بیکاری از شش و نیم درصد به شش و شش دهم درصد افزایش یافت_unemployment.

اداره آمار در گزارش خود توضیح داده که در ماه نوامبر در واقع پنج هزار نفر به کار مشغول شدند، اما از سوی دیگر شانزده هزار نفر از کار خود بیکار شده اند و همین باعث بالا رفتن نرخ بیکاری در کشور شده است. بر اثر این موج بیکاری ارزش دلار کانادا هم به کمترین حد خود در پنج سال گذشته رسید. هر دلار کانادا برابر با ۲۱/۸۷ سنت دلار آمریکا شد. این کمترین ارزش لونی از جولای ۲۰۰۹ تاکنون بوده است. انتاریو در میان استان های کشورسهم بیشتری در بیکاری داشته به طوری که نرخ بیکاری در این استان از شش و نیم درصد به هفت درصد افزایش یافته است.

کارشناسان اقتصادی بانک اسکوشیا بر اساس آمارهای منتشر شده می گویند حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در کل کانادا شغل نیمه وقت دارند و هشدار داده اند که ۳۰۵ هزار نفر از این گروه امنیت شغلی برخوردار نیستند.