شهروند- علی شریفیان: هفته گذشته بر اساس آمارهای بانک مرکزی کانادا و اطلاعات و آمار دیگر شرکت سنجش اعتبار «اکی فاکس» اعلام کرد کانادایی ها در مجموع یک تریلیون و ۵۰۰ میلیارد دلار بدهکار هستند. سهم سرانه این بدهی بر هر کانادایی ۲۰ هزار و ۸۹۱ دلار است. این مبلغ ۷ درصد از سال گذشته بیشتر شده است و پیش بینی شده در سال آینده ۸/۶ درصد و سال بعد از آن ۸/۵ درصد به این بدهی اضافه خواهد شدdebt.

براساس گزارش «اکی فاکس»بیش از ۹۸۵ میلیون دلار این بدهی کلان را وام مسکن کانادایی ها تشکیل می دهد و با وجود نرخ پایه یک درصد که بانک مرکزی هم اکنون چند سال است، ثابت نگه داشته، اما قسمت قابل توجه ای از درآمد کانادایی ها به عنوان بهره وام هایی که دارند نصیب بانکها می شود.