سحام نیوز: اعتصاب غذای جمعی از زندانیان سیاسی کُرد محبوس در زندان مرکزی اورمیه، پس از ۳۳ روز مقاومت این زندانیان، به دنبال اطلاعیه‌ای از سوی آن‌ها خاتمه یافت.

بنا به گزارش سحام به نقل ازکمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، ۲۸ زندانی سیاسی کُرد محبوس در زندان مرکزی اورمیه(دریا)، که در اعتراض به عدم اجرای اصل تفکیک زندانیان، توقف رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز در قبال زندانیان و اعضای خانواده آن‌ها، از روز۲۹ آبان‌ماه، تا اول دی‌ماه ۱۳۹۳، دست به اعتصاب غذا زدنده بودند، اکنون پس از ۳۳ روز اعتراض، طی اطلاعیه‌ای به اعتصاب غذای خود پایان دادند. زندانیان معترض دراین اطلاعیه، نتایج اعتصاب غذای خود را پیروزمندانه و آن را موفقیت‌آمیز عنوان کرده‌اند.

نسخه کامل اطلاعیه زندانیان سیاسی کُرد به شرح زیر استoroumiieh-prison:

اطلاعیه

ما زندانیان سیاسی در زندان اورمیه، مدت ۳۳ روز برای پایان دادن به خشونت و فشار جمهوری اسلامی با مطالبات مشخص دست به اعتصاب غذا زدیم. درنتیجه این اعتراض، مسوولان جمهوری اسلامی ایران با ما گفت‌وگو کرده و برای عمل به مطالبات‌مان، نزدیک به ۴۰ نفر از زندانیان جرائم غیرسیاسی به بندهای دیگر منتقل شده و۱۳ نفر از زندانیان سیاسی که از بند سیاسی به سایر بندها انتقال داده شده بودند، به بند ۱۲ بازگردانده شدند و هم‌زمان مسئولان زندان‌ جمهوری اسلامی اعلام کرده که در صورت پایان دادن به اعتصاب غذا، سایر مطالبات ما عملی خواهد شد.

بنابراین ما تصمیم گرفتیم که اعتصاب غذای‌مان را خاتمه داده و دعوت کودار(جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کردستان) را پاسخ مثبت بدهیم. ما زندانیان سیاسی کُرد محبوس در زندان مرکزی ارومیه، مراتب قدردانی و سپاس خود را تقدیم تمامی خلق‌مان که دراین مرحله با فعالیت‌های گوناگون ازما حمایت و پشتیبانی به عمل آورده‌ و ما را تنها نگذاشتند اعلام می‌داریم.

زندانیان سیاسی در زندان ارومیه