شهروند- به گفته ی جمعی از محققان محیط زیست استفاده از نمک برای کم کردن خطر تصادفات جاده ای و لیز بودن خیابان ها در زمستان باعث شده است که میزان نمک و شوری آب دریاچه ها تا میزان بسیار زیادی بالا رفته و اگر جلوی این اتفاق گرفته نشود در ۵۰ سال آینده با یک تهدید زیست محیطی بسیار جدی روبرو خواهیم بود. بسیاری از ایالت ها در امریکا و استان های کانادا از جمله انتاریو میزان نمک مصرفی برای پاک سازی خیابان ها در زمستان را طی سالهای اخیر به مقدار قابل توجهی کاهش داده اند.

انتاریو در سالهای اخیر ۲۵ درصد از مقدار نمک کاسته است، اما مشکل اساسی در مقدار استفاده ی نمک توسط اشخاص و بیزینس های خصوصی است که ۵۰ درصد نمک مصرفی را تشکیل می دهد و ربطی به دولت ندارد. این محققان ثابت کرده اند که نمک تاثیر بسزایی در آب کردن یخ و برف ندارد و تنها با شسته شدن به داخل آب های دریاچه ها رفته و باعث شوری هرچه بیشتر آنها و بالاتر رفتن میزان نمک می گردد؛ اتفاقی که هم به آبزیان آسیب می زند و هم در دراز مدت باعث خواهد شد که زیبایی های طبیعی کانادا و آمریکا خشک شده و از بین برود و باید به جایگزین بهتری برای از بین بردن یخ و لیزی جاده ها اندیشید.