شهروند ـ جمعی از ایرانیان تورنتو و مدافعان حقوق بشر ایرانی روز یکشنبه ۲۱ دی ماه در رستوران شمال دورهم جمع شدند تا مراسمی در روز تولد دانشجوی زندانی مریم شفیع پور برگزار کنند. در این مراسم چند تن از فعالان حقوق بشر سخن گفتند و اهل ادب و هنر شعر خواندند. این مراسم “شب شعر” نامگذاری شده بود.

امیر مهیم از هنرمندان با سابقه در تورنتو در ابتدای برنامه قطعاتی از سروده های خود را خواند. همچنین سیما دینی چند قطعه شعر خواند و از دانشجویان زندانی حمایت کرد.

محمد اولیائی فرد وکیل مدافع تعدادی از دانشجویان زندانی نیز که سال گذشته به تورنتو آمده است در مراسم سخن گفت و تاکید کرد که برای بهبود وضعیت حقوق بشر امروز هر کسی در هر صنفی می تواند از جایگاه خود استفاده کند.

اردشیر زارع زاده یکی از برگزار کنندگان مراسم و مدافع حقوق بشر می گوید: همانطور که در خود مراسم تاکید کردم برگزاری این نشست ها و راه اندازی کمپین ها تاثیر مثبتی در داخل کشور دارد و کسانی که در زندان بوده اند می دانند که حتی باعث کم شدن فشار روی زندانیان می شود.

زارع زاده افزود: دانشجویانی مثل مریم شفیع پور و آتنا و یا رهبران سیاسی مثل طبرزدی و یا مذهبی مثل بروجردی پا فراتر از جایگاه خود گذاشته و جان خود را به دلیل حمایت از حقوق مردم به خطر انداخته اند که این جای تقدیر دارد و ما هر زمان که می توانیم باید این برنامه ها را برگزار کنیم. عده ای در mayam-shafipourداخل کشور برنامه هایی با کیفیت خیلی بهتر برگزار می کنند.

سلمان سیما دانشجوی زندانی سابق و یکی از برگزارکنندگان این مراسم می گوید: مریم شفیع پور اولین فعال دانشجویی بود که بعد از روی کار آمدن آقای حسن روحانی به زندان افتاده است. این نوع گردهمایی ها و دور هم جمع شدن ها موجب دلگرمی زندانیان وجدان و خانواده های آنها می شود. گروه های مختلف سیاسی و اجتماعی سر هر چیز اختلاف داشته باشند سر بحث حقوق بشر هم نظر هستند و این دست مراسم حداقل کاری است که ما می توانیم در خارج از کشور انجام دهیم.