شهروند ـ بر اساس گزارشی که توسط آژانس کنترل سرطان تنها چند روز قبل از آزاد شدن فروش شراب در فروشگاه های مواد غذایی انتاریو منتشر شد، با آسان تر شدن امکان خرید مشروبات الکلی نگرانی هایی وجود دارد که ممکن است میزان بیماری سرطان در انتاریو بیشتر شود.

سالانه ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ مورد بیماری سرطان در انتاریو ناشی از مصرف مشروبات الکلی است و ممکن است راحت تر شدن خرید این نوشیدنی های الکلی باعث افزایش این تعداد شود.

wine

این گزارش بیان می کند که باید نظارت دقیقی وجود داشته باشد که آیا میزان مصرف الکل با راحت تر شدن امکان خرید افزایش پیدا می کند یا خیر. این آژانس می گوید که باید از این مهم اطمینان حاصل شود که با این که خرید الکل آسان تر شده است ولی باید بنابر یک روند منطقی به فروش برسد و میزان فروش آن توسط دولت کنترل شود.

بر اساس تحقیقات این سازمان مصرف روزانه یک بار برای زنان و دو بار برای مردان می تواند روند افزایش بیماری سرطان را تا حدی کنترل کند.