شهروند- ماموران بلیت تی تی سی به این منظور به این کار گماشته شدند که از این مهم اطمینان حاصل کنند شهروندان تورنتو هزینه ی حمل و نقل خود را پرداخت می کنند و کسی بدون پرداخت وارد قطار با اتوبوس نمی شود.

اما مشاهدات به تازگی حاکی از آن است که این مأموران با برخی از شهروندان رفتار بسیار زشتی داشته اند و در برخی مواقع رفتارهای نژادپرستانه از آنها سر زده است و در مواردی نادر این افراد از سلاح گرم برای ترساندن شهروندان استفاده کردند.

در جلسه ی شورای شهر تورنتو که اوایل تابستان برگزار شد بسیاری از نمایندگان خواستار این موضوع شدند که بودجه ی شهرداری برای این ماموران کنسل شود. برهمین اساس ممکن است از سال ۲۰۲۰ ماموران بلیت تی تی سی برکنار شوند و شاید شیوه ی دیگری برای تایید پرداخت هزینه ی حمل و نقل برای شهروندان تورنتو در نظر گرفته شود. روشی محترمانه تر و انسانی تر.

نمایندگان شورای شهر معتقدند که این مأموران بلیت تی تی سی ، مانند بسیاری از شهرهای جهان، ماموریت شان این است که مردم را تشویق به پرداخت هزینه ی حمل و نقل کنند، نه این که به زور از آن ها پول دریافت کنند.