شهروند- علی شریفیان: در نامه ای که روز دوشنبه به امضای ۲۸ نویسنده از جمله مارگارت اتوود منتشر شد به ناشران دانشگاه آکسفورد درباره واژه هایی که از سال ۲۰۰۷ بدین سو از Oxford Junior Dictionary حذف شده اند، هشدار داده شده است.

در قسمتی از این نامه آمده: «اول این که طبیعت و فرهنگ از آغاز تاریخ با هم پیوند داشته اند. دوم کودکی دستخوش تغییرات و نزول بسیار شده است. بعضی از این تغییرات منفی هستند و شکاف و بی ارتباطی کودکان با طبیعت مشکل عمده ای شده است. بعضی از واژه هایی که (از واژه نامه) حذف شده اند margaret-atwoodنام (بعضی) انواع درختان و حیوانات هستند. مانند توت فرنگی سیاه، درخت بلوط، ماهی قنات (ماهی های طعمه)».

رسانه های بریتانیا گزارش داده اند که این (نوع) واژه ها با واژه های تازه تر به روز شده اند. ناشران نوشته اند:«این کار ـ جایگزینی واژه ها و بروز کردن آنها ـ علاقه ای رمانتیک به بازتاب خاطرات شیرین کودکی ما به زندگی امروز نوباوگان نیست.»

در ادامه نامه بعد از توضیحات بالا آمده:«یک ارتباط تکان دهنده و به اثبات رسیده بین گسست از طبیعت و نزول کیفی در زندگی سالم کودکان وجود دارد و اضافه شده است چاقی و رفتارهای ضد “نرم”های اجتماعی از تبعات همین گسست است.»

ناشران در نامه ای که در روزنامه گاردین منتشر کرده اند ضمن تلاش برای توضیح دادن فلسفه کاری خود اعلام کرده اند که قصد تجدیدنظر در این زمینه ندارند و انتشار Oxford Junior Dictionary به سیاق پیش ادامه خواهد یافت.