تلویزیون فارسی بی بی سی که از روز چهارشنبه ۲۵ دی ماه برابر با چهاردهم ژانویه کار خود را آغاز می کند هر هفته برنامه های ویژه ای دارد  …


شماره ۱۲۱۲ ـ پنجشنبه  ۱۵ ژانویه ۲۰۰۹


 

بی بی سی: تلویزیون فارسی بی بی سی که از روز چهارشنبه ۲۵ دی ماه برابر با چهاردهم ژانویه کار خود را آغاز می کند هر هفته برنامه های ویژه ای دارد که در طول هفته پخش می شود و مهمترین آنها برنامه "صحفه ۲"، "به عبارتی دیگر"، "خبرنگاران" و "ورزش ۷" است.

امیر عظیمی، سردبیر برنامه های خبری هفتگی و مسئول برنامه ریزی تلویزیون فارسی بی بی سی درباره این برنامه ها که زیر نظر او تولید می شود، می گوید: ما چند برنامه هفتگی تولید می کنیم که از جمله آنها برنامه صفحه ۲ است که یک برنامه تحلیلی سیاسی است.

عظیمی درباره این که چرا اسم این برنامه "صفحه ۲ " است گفت: در ایران صفحه دو اکثر روزنامه ها به مسائل و اخبار سیاسی اختصاص دارد و این نام تداعی کننده مسائل سیاسی است. محتوای این برنامه تحلیل مهمترین رویدادهای سیاسی هفته است که با حضور کارشناسان و تحلیلگران سیاسی بررسی می شود.

دیگر برنامه ای که به سردبیری عظیمی تولید می شود "به عبارت دیگر" نام دارد که یک مصاحبه به نسبت بلند است که به صورت هفتگی پخش می شود. این برنامه حدود نیم ساعت است که در آن با افراد مشهور و معروف مصاحبه می شود.

برنامه دیگری که در این بخش تولید می شود "خبرنگاران" نام دارد که مجموعه ای از بهترین گزارش های خبرنگاران بخش فارسی بی بی سی و دیگر بخش های این بنگاه خبری است که در نقاط مختلف دنیا تهیه می شود و از تلویزیون فارسی پخش می شود.

تلویزیون فارسی بی بی سی برنامه ورزشی هم خواهد داشت که نام آن "ورزش ۷ " است که به گفته عظیمی نگاهی تفسیری و تحلیلی به خبرهای ورزشی هفته و همچنین رویداد های جالب ورزشی دارد.

برنامه های تلویزیون فارسی، روزانه به مدت هشت ساعت از ۵ بعد از ظهر تا یک نیمه شب به وقت تهران و از ۶ بعد از ظهر به وقت کابل از استودیوهای بی بی سی در لندن پخش می شود تا در کنار رادیو و وبسایت فارسی اخبار را در اختیار نزدیک به ۱۰۰ میلیون فارسی زبان سراسر جهان قرار دهد.