در تورنتو عوارض و مالیات املاک ۲۵/۲ درصد افزایش می یابد

 

شهروند- علی شریفیان: صبح روز سه شنبه جان توری، شهردار تورنتو لایحه بودجه خود را به شورای شهر ارائه کرد. بر اساس آنچه در این لایحه آمده عوارض املاک ۲۵/۲ درصد افزایش خواهد یافت. بهای مصرف آب هم قرار است ۵/۶ درصد اضافه شود، اما این افزایش امسال به خاطر هزینه احداث ساب وی اسکاربورو ۷۵/۲ درصد افزایش می یابد. هزینه احداث ساب وی اسکاربورو سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار برآورد شده است. به عبارت ساده هر کس ارزش ملک مسکونی اش ۵۲۵ هزار دلار باشد از امسال هر ساله ۸۳ دلار عوارض بیشتری خواهد داد. توری به هنگام ارائه لایحه John-Toryبودجه خود گفت، این بودجه ای است که تورنتو را روی خط پیشرفت قرار می دهد، مردم اولویت اصلی هستند و میزان مالیات ها پائین نگه داشته می شود.

توری اظهار امیدواری کرد که بودجه در اواسط ماه مارس به تصویب برسد. رقم کل بودجه ارائه شده ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار است. در جزئیات بودجه آمده که ۵ میلیون دلار برای خدمات اضطرارای در نظر گرفته شده است. سه درصد به بودجه جمع آوری زباله اضافه می شود. از این بودجه ۱۶۲ میلیون دلار صرف خرید ۶۰ واگن ساب وی می شود. ۶۰۰ میلیون دلار برای خرید ۸۱۰ دستگاه اتوبوس هزینه می شود و ۶۲۶ میلیون دلار هم برای توسعه پارک ها خرج خواهد شد. مناظره در باره این بودجه در چند هفته آینده انجام می شود.