شهروند- علی شریفیان: در ماه مارس ۲۰۱۳ تارگت با تبلیغات پر سروصدا فعالیت خود را در کانادا آغاز کرد، اما هنوز دو سال از گشایش ۱۳۳ شعبه این فروشگاه زنجیره ای نگذشته هفته گذشته اعلام کرد به علت ضررهای کلان مالی مجبور است فعالیت خود را در کانادا به طور کامل متوقف کند. با بسته شدن شعبه های این فروشگاه زنجیره ای موفق آمریکایی در کانادا حدود ۱۷ هزار و ۶۰۰ target_greetingنفر از کار بیکار می شوند.

در بیانیه ای که چهارشنبه پیش از طرف هیئت مدیره تارگت کانادا منتشر شده، توضیح داده اند علت عمده ضرر و زیان مالی و تصمیم برای بستن این فروشگاه قیمت های بالای آن نسبت به فروشگاه های زنجیره ای دیگر و قفسه های خالی شعبه های آن به علت مشکلات مربوط به پخش کالا بوده است.

در این بیانیه آمده، تارگت تنها در سال اول فعالیت خود در کانادا یک میلیارد دلار ضرر کرده است. هیئت مدیره تارگت تا ماه جولای مرتب اصرار داشتند که به اوضاع سر و سامان خواهند داد تا اینکه بالاخره در اواخر جولای تصمیم به توقف فعالیت خود در کانادا گرفتند.

این شرکت از دایره مربوط به شرکت های سرمایه گذاری خواسته تا امکان پرداخت نهایی به طلبکاران این شرکت را تحت محافظت ویژه و قانونی (محافظت از مصادره اموال) قرار دهند. با این درخواست که روز پنجشنبه ارائه شده، موافقت شده است. در بیانیه در توجیه و توضیح چون و چرایی بستن ۱۳۳ شعبه تارگت آمده با بررسی سناریوهای مختلف تارگت در سال ۲۰۲۱ به سوددهی می رسیده است. این در حالی است که هر روزه دارد ضررهای بیشتری را متحمل می شود.