شهروند- علی شریفیان: دولت انتاریو بر اساس قرارداد پیشنهادی خود از اول فوریه از میزان مزایای پزشکان ۶۵/۲ درصد کم خواهد کرد. کاهش مزایای پزشکان به خاطر تلاش دولت برای رفع کسری بودجه ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلاری انتاریوست. انجمن پزشکان انتاریو این قرارداد پیشنهادی را نپذیرفته است. با این ترتیب این مذاکرات که یک سال در جریان بوده، شکست خورده است.
انجمن پزشکان می گوید این کاهش ضررش به بیماران می رسد. اریک هوسکین، وزیر بهداری انتاریو با تاکید می گوید کسر ۶۵/۲ درصد از مزایای پزشکان است و نه از حق ویزیت آنها و این نکته مهمی است.
از سوی دیگر ود تاندان، دبیرکل انجمن پزشکان انتاریو گفته است دولت انتاریو تنها سالانه ۲۵/۱ درصد برای استخدام پزشکان اختصاص داده و این جوابگوی افزایش نیاز مردم و پزشکان جدید برای پاسخ به نیازهای درمانی مردم نیست و بر اساس برآوردی که خود دولت انجام داده نیاز به خدمات درمانی

اریک هاسکینز وزیر بهداشت دولت انتاریو

اریک هاسکینز وزیر بهداشت دولت انتاریو

هر ساله در انتاریو به میزان ۷/۲ درصد بالا می رود.
تاندان خاطرنشان کرده ما متوجه چالش های دولت هستیم و پیشنهاد داده ایم که به مدت دو سال پرداختی های پزشکان (حق ویزیت و مزایا) را ثابت نگه دارند و اضافه کرده ما مسئول کسری بودجه دولت نیستیم و این دلیل نمی شود دولت به نیازهای درمانی مردم پاسخ ندهد.
از سوی دیگر هوسکین می گوید پزشکان از آن گروه از کانادایی ها هستند که بالاترین دستمزد ها را (۳۶۰ هزار دلار در سال) می گیرند و دیر یا زود باید با همین حقوق کاری که انجام می دهند، انجام بدهند و یادآور شده انتاریو هر سال از هر دلار ۱۰ سنت که مجموعا ۱۱ میلیارد دلار می شود به عنوان مزایای پزشکان می پردازد و بیش از ۴۰۰ دکتر در سال حقوق و مزایایشان بیش از یک میلیون دلار است.