شهروند – علی شریفیان: در چند ماه اخیر مسئله «روابط جنسی» و موضوع «اجازه داشتن» و «اجازه گرفتن» برای داشتن روابط جنسی ویژه یکی از بحث های جنجالی بوده که در رسانه، در محل کار، مدارس، دانشگاه ها و رسانه های اجتماعی به شکلی گسترده در جریان بوده است. کاتلین وین، نخست وزیر دولت انتاریو در یک سخنرانی در پیوند با این موضوع و «آموزش جنسی» خواستار آموزش جنسی از سالهای ابتدایی در مدارس شد.
وی در سخنرانی خود گفت، باید از همان سال های ابتدایی به کودکان یاد داده شود که چگونه «حالات صورت» و معانی آن را دریابند. باید از دوره ابتدایی این آموزش شروع شود و به کودکان «شنیدن» را آموخت. باید به آنها کمک کرد تا با یاری یکدیگر روابط انسانی را از حالات صورت و یا فرم و Kathleen-wynneحرکت های بدن آنها خوب دریابند.
بر اساس نتایج تحقیقاتی که شده بین ۱۵ تا ۲۸ درصد نوجوانان با وسائل ارتباطی الکترونیک خود برای یکدیگر پیام ها، تصاویر و فیلم های جنسی ارسال کرده اند. دولت لیبرال در سال ۲۰۱۰ به علت مخالفت بعضی از رهبران مذهبی توسعه آموزش «مسائل جنسی» در مدارس را عملا متوقف و در این زمینه عقب نشینی کرد. به عبارت دیگر در سیاست های «آموزش های جنسی» انتاریو از سال ۱۹۸۹ سالها پیش از گسترش همه گیر «رسانه های اجتماعی» هیچ تلاش تازه ای صورت نگرفته است.
کاتلین وین در یک ماه اخیر در مسافرت های خود به نقاط مختلف انتاریو با این نوع مشکلات نوجوانان هم آشنا شده بوده است تا اینکه با دو دختر دبیرستانی بعد از مصاحبه آنها با برنامه صبحگاهی سی بی سی آشنا می شود. این دختران سایتی راه انداخته که تا کنون ۳۸۰۰۰ امضاء جمع آوری کرده و خواستار بویژه آموزش «اجازه داشتن ـ اجازه دادن ـ اجازه گرفتن» در روابط جنسی در مدارس شده اند. کاتلین وین در اواخر سخنرانی خود گفته است ما باید به دانش آموزان چیزهایی را بیاموزیم که هر روزه با آن سروکار دارند.