به گزارش تورنتو استار جسد برندون کریسپ، نوجوان ساکن بری که سه هفته قبل بر اثر مشاجره با والدینش بر سر بازی اکس باکس از خانه خارج شده بود…

شماره ۱۲۰۳ ـ پنجشنبه ۱۳ نوامبر  ۲۰۰۸


 

به گزارش تورنتو استار جسد برندون کریسپ، نوجوان ساکن بری که سه هفته قبل بر اثر مشاجره با والدینش بر سر بازی اکس باکس از خانه خارج شده بود، توسط شکارچیان پیدا شد. معاینات پزشکی قانونی دال بر این موضوع است که برندون بر اثر سقوط از درخت و ایجاد جراحت در ناحیه قفسه سینه و سرمای شدید فوت کرده است.

روز چهارشنبه گذشته یک گروه شکارچی گوزن بدن بی جان نوجوان ۱۵ ساله را در نزدیکی جنگل زیر درختی یافتند. پلیس به سرعت در محل حاضر شد ولی هیچ نشانه ای دال بر وقوع جنایت به چشم نخورد و دلیل مرگ بروز جراحت و سرما گزارش شد.

خانواده برندون که به شدت از مرگ فرزندشان متاثرند از تمامی کسانی که به صورت داوطلب زمانی را برای جستجوی فرزندشان سپری کرده اند، صمیمانه تشکر کردند.

مراسم خاکسپاری برندون روز جمعه ۱۰ صبح در آرامگاه  کلیسای سنت مری در شهر بری انجام گرفت.