شهروندعلی شریفیان: روز سه شنبه سی بی سی گزارش داد تیم هورتونز اعلام کرد به خاطر سازماندهی نیروی کار خود شماری از کارکنان و کارمندان بخش اداری خود را در مناطق مختلف اخراج خواهد کرد. تعداد کسانی که قرار است اخراج شوند، اعلام نشده است. یکی از مقامات ارشد تیم هورتونز در نامه ای که برای سی بی سی ارسال کرده، نوشته است ما داریم با سازماندهی خود را آماده کار و رقابت tim-hortonsدر بازار می کنیم و از اتخاذ و اجرای چنین تصمیمی جدا متاسفم هستیم.

این مقام ارشد تائید کرده که دفتر مرکزی شرکت در اوکویل انتاریو باقی خواهد ماند. دولت فدرال چندی پیش به «تری جی کاپیتال» اجازه داده تیم هورتونز را به قیمت ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بخرد. تری چی کاپیتال یک شرکت برزیلی است و برگرکینگ هم از فرانچایزهایی است که به این شرکت تعلق دارد. یکی از شرایط فروش تیم هورتونز این بود که تری جی کاپیتال کارکنان تیم هورتونز را اخراج نکند و ظاهرا این شرط به گونه ای تنظیم شده که به این گروه امنیت شغلی داده شده است، اما این امنیت شغلی شامل ۲۰۰۰ کارمند اداری تیم هورتونز نمی شود.

تری جی کاپیتال از شرکت هایی است که در صرفه جویی رادیکال هزینه هایش در جهان تجارت شهرت بسیار دارد.

جیمز مور، وزیر صنایع دولت فدرال در ای میلی به سی بی سی یادآور شده:«این تصمیم یک شرکت خصوصی است و ما (البته) نگران کسانی هستیم که از کار بیکار خواهند شد.»