آرش عزیزی

سالن هلیکونیان، تورنتو که در قلب یورکویل واقع شده هفته‌ی گذشته دو شب بسیار موفق با سالن‌های پر را برگزار کرد. دو ستاره‌ی اصلی این دو شب دو هنرمند ایرانی بودند: مهسا مداحیان، ویلون‌سل نواز و بابک امینی، گیتاریست و ستاره‌ی پاپ.
مهسا در قسمت اول کنسرت خود با پیانیستی اکراینی‌تبار همراهی می‌شد و قطعاتی از موسیقی کلاسیک را اجرا کرد. او چنانکه قبلا در مصاحبه با شهروند گفته بود قطعاتی را انتخاب کرده بود که برای شنوندگان نوترِ‌ موسیقی کلاسیک نیز جذابیت داشته باشند. قطعاتی از باخ و شوپن اجرا شد، اما گل سر سبد کنسرت را باید اجرای استادانه‌ی او از یکی از قطعات بسیار دشوار شوستاکویچِ روس در آغاز بخش دوم کنسرت دانست.
ادامه ی نیمه ی دوم به ساخته های بابک امینی اختصاص داشت. مهسا به همراه کالوین بیل نوازنده گیتار بیس و یوردانیس اوریلی نوازنده‌ای کوبایی‌تبار بابک را در اجرای این قطعات که با استقبال بسیار جمعیت مواجه شد، همراهی می‌کردند.
مهسا در پایان کنسرت خود در مصاحبه با شهروند گفت:”از این استقبالی که شد کلی انرژی گرفتم و خیلی خوشحالم.” بابک امینی گفت که از تجربه اجرا با مهسا بسیار لذت برده است.
سالن در طول دو شب اجرا پر بود و اکثریت حاضران در هر دو شب از ایرانیان شهر بودند. یکی از آن‌ها در مصاحبه با شهروند گفت:”پس از سال‌ها اولین بار بود که به شنیدن موسیقی کلاسیک می‌آمدم، اما اکنون قصد دارم این کار را مرتب‌تر انجام دهم.”
پس از پایان کنسرت، مهمانان مهسا در رستوران معروف همینگویز در یورک ویل گرد آمدند.