شهروند ـ دولت فدرال  از سال ۲۰۱۴ خیلی بی سر و صدا در حال بررسی یک سیستم کامپیوتری به نام “predictive analytics” می باشد؛ سیستمی که قرار است در آینده ی نه چندان دور به کمک اداره ی مهاجرت آمده و در بررسی درخواست های مهاجرت به آنها کمک کند و در واقع جایگزین افسرهای مربوطه شود. این سیستم کامپیوتری پیشرفته که بر اساس دانش هوش مصنوعی طراحی و برنامه ریزی شده است می تواند خطاهای پرونده های افراد را در کمترین زمان ممکن تشخیص داده و در کمترین زمان ممکن پرونده های مهاجرت را بررسی کرده و  زمان این پروسه را به حداقل برساند.

البته از آنجایی که هیچ سیستم کامپیوتری نمی تواند صددرصد جایگزین عقل انسانی شود، حتی در هنگام عملی شدن این پروژه قرار بر این است که طی تمامی مراحل افسر مهاجرت بر روند سیستم و تصمیم گیری نهایی نظارت کامل داشته باشد.

هنوز تاریخ دقیق اجرایی شدن این پروژه روشن نیست، اما با پیشرفت های تکنولوژی در سالهای اخیر دولت فدرال قصد دارد که به زودی و بعد از انجام همه ی آزمایش های دقیق و حصول اطمینان از درستی نتایج، این سیستم را در اداره ی مهاجرت کانادا به کار گیرد و از این طریق به کمک متقاضیان مهاجرت به این کشور آمده و به بهترین نحو و در کمترین زمان و با صرف حداقل هزینه درخواست آنها را به نتیجه برساند و می گوید که هیچ گونه نگرانی برای نیروی کار انسانی در این بخش وجود نخواهد داشت و قطعا از تخصص افراد در بخش های دیگری استفاده خواهد شد و هیچ کس به دلیل استفاده از این سیستم کارش را از دست نخواهد داد.