عصر نو: بنابه گزارشات رسیده به “فعالان حقوق بشر و دمکراسی در ایران” در آستانه روز جهانی کارگر پرونده جدیدی علیه آقای منصور اسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه گشوده شد.

روز یکشنبه ۵ اردیبهشت ماه زندانی سیاسی منصور اسانلو رئیس سندیکای شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه با دست بند و پابند به شعبه ۶ بازپرسی دادگاه انقلاب کرج برده شد و پرونده جدیدی علیه او گشوده شد. شاکیان آقای اسانلو در این پرونده علی حاج کاظم و علی محمدی رئیس و معاون زندان گوهردشت کرج می باشند . اتهامی که به آقای اسانلو نسبت داده شده است ارتباط با معاندین نظام در زندان می باشد.

در ماههای اخیر فشارهای روحی و جسمی و اذیت و آزارها علیه آقای اسانلو به صورت غیر قابل تصوری شدت یافته است. او بارها به سلولهای انفرادی بند یک معروف به سگدونی و بند ۵ منتقل شده است. آقای اسانلو از ۲۳ اسفند ماه به طور ناگهانی و با دلیل واهی از بند ۴ به بند ۵ معروف به بند متادون منتقل شد و او را در کنار زندانیان معتاد و خطرناک که مبتلا به بیماریهای واگیر دار هستند قرار داده شد.

زندانی سیاسی منصور اسانلو از ناراحتی قلب،کمر درد و چشم رنج می برد ولی تاکنون از درمان جدی او خودداری کرده اند.

بازجویان وزارت اطلاعات تا به حال علیه تعدادی از زندانیان سیاسی که در زندان هستند و در حال طی محکومیت غیر انسانی و غیر قانونی خود بسر می برند پرونده های جدیدی گشوده اند و به آنها محکومیت های سنگینی داده اند که از جمله آنها زندانی سیاسی منصور رادپور و علی صارمی می باشند.