شهروند- سازمان بهداشت تورنتو دیروز اعلام کرد که آب های ساحل  هامبر در دان تاون تورنتو آلوده به جلبک های سمی است و از مردم تورنتو درخواست کرد که از این ساحل دوری کنند و وارد آب نشوند. این هشدار بعد از بررسی های وزارت محیط زیست و اداره مناطق حفاظت شده و پارک ها صادر شد. نزدیک شدن و برخورد به سم تولید شده توسط نوعی باکتری که در اصطلاح جلبک آبی سمی نامیده می شود می تواند موجب سردرد، تب، اسهال، دل درد، استفراغ، حساسیت پوستی و تحریک غشا مخاطی در بدن شود.

جلبک های سمی با چشم غیرمسلح قابل دیدن هستند و بویی شبیه آشغال مانده دارند. سازمان بهداشت تورنتو از مردم می خواهد که به این آب ها نزدیک نشوند و مراقب حیوانات خانگی خود باشند تا در معرض تماس با این آب ها در منطقه قرار نگیرند.

ساحل هامبر از مناطق مجاز برای شنا نیست و کیفیت آب آن به ندرت بررسی می شود. پیدا شدن این جلبک ها اتفاق تازه ای نیست و در بسیاری از نقاط دنیا هرسال برخی از ساحل ها به دلیل شیوع این باکتری بسته می شوند.