شهروند- علی شریفیان: پلیس تورنتو خبر داد روز ۲۲ ژانویه مرد جوانی به منظور bank-robberسرقت در عرض شش ساعت به سه بانک رجوع کرده است. او توانسته از یکی از بانکها پول بدزدد که مبلغ آن اعلام نشده است.

به گزارش پلیس سارق ساعت ۲:۱۰ دقیقه پس از نیمروز به بانک رویال شعبه خیابان «لا رز» رجوع کرده به یکی از کارکنان پشت گیشه یادداشتی نشان داده که روی آن نوشته شده بوده «من اسلحه دارم.» پولی دریافت نمی کند و به سرعت از بانک خارج می شود. ساعت ۴:۱۰ دقیقه به بانکی در تقاطع خیابان کیل و فینچ غربی مراجعه می کند. در آنجا آی فونش را نشان می دهد و می گوید این دستگاه بمب ساعتی است، کوک شده و هر آن منفجر خواهد شد. در این بانک موفق به گرفتن پول می شود و بالاخره ساعت ۷:۵۵ به بانک دیگری در خیابان بلور غربی و رویال پارک رفته و با نشان دادن یادداشت « من اسلحه دارم.» سعی می کند از این بانک سرقت کند اما نمی تواند و بعد از دقایقی از بانک خارج شده است. پلیس در مورد مشخصات مظنون گفته که وی سیاهپوست و بین ۲۰ تا ۲۵ سال سن دارد. عکسی هم از او منتشر کرده است. پلیس از مردم خواسته اگر اطلاعاتی در مورد چنین شخصی دارند، به آنها خبر بدهند.