شهروند- علی شریفیان: کانادا برخلاف پیش بینی های اقتصاددانان و کارشناسان بازار کار در canada-jobsماه ژانویه در مجموع ۳۴ هزار و ۴۰۰ کار تازه برای جویندگان کار تولید کرد.

روز جمعه هفته گذشته اداره آمار کانادا با انتشار گزارش خود درباره اوضاع کار خاطرنشان کرده بیشتر این مشاغل، کارهای نیمه وقت بوده اند، اما با وجود این نرخ بیکاری به شش و شش دهم درصد کاهش یافته است. گروهی از کارشناسان بر اساس اوضاع اقتصادی کشور پیش بینی کرده بودند که در ماه ژانویه فقط ۵۰۰۰ فرصت شغلی تازه خواهیم داشت. بیشتر مشاغل ایجاد شده به ترتیب در استان های کبک، آلبرتا، نیوبرانزویک و جزیره پرنس ادوارد به وجود آمده اند. شگفتی آنکه در آلبرتا با وجود اوضاع بد و نگران کننده قیمت نفت در ماه ژانویه ۱۴۰۰۰ نفر توانسته اند کار پیدا کنند. اقتصاددانان از این خبر استقبال کرده و آن را خبر خوشی برای کانادا خوانده اند، اما گفته اند با توجه به روند کل اقتصاد باید با هشیاری به این آمار و ارقام نگاه کرد. از میان ۳۴ هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی ایجاد شده اکثرشان مشاغلی بوده که افراد برای خود به وجود آورده اند. اقتصاددانان با احتیاط اینگونه مشاغل را در بررسی های اقتصادی خود در نظر می گیرند و بر این باورند این نوع مشاغل معمولا تداوم ندارند.