این صفحه به بهائیان اختصاص دارد

دعا و مناجات از جایگاه ویژه‌ای در دیانت بهایی برخوردار است. دعا، رابطه انسان با معبود و ارتباطی روحانی است که قلب را اطمینان و روح را سرور می‌بخشد.

در آثار بهائی، راز و نیاز با خداوند، نیازی ناشی از سرشت آدمی شناخته می‌شود و به گفتگوی عاشقانه خالق و مخلوق تعبیر می‌گردد.

قسمت مهمی از آثار بهایی را دعا و مناجات تشکیل می‌دهند. برخی از این دعاها عبارتند از: شکر و ستایش پروردگار، طلب تائید، ذکر ایمان و ایقان، صلح و آشتی، اتحاد و وحدت عالم انسانی، صبر و استقامت در بلایا و امتحانات الهی و … ضمناً دعا و مناجات‌هایی نیز برای موضوعات خاصی همچون بخشش فرد متوفی و تسکین بازماندگان، خانواده، دعا برای والدین، کودکان و بانوان، دعای شفا و سایر موارد نیز وجود دارد.

یکی از مهم‌ترین احکام بهایی، حکم نماز است که اصلی‌ترین راه برقراری ارتباط انسان با خداوند، شناخته می‌شود. علیرغم این که دعا و مناجات‌های بهایی می‌توانند هم به صورت فردی و هم جمعی تلاوت شوند، ولی نماز در دیانت بهایی باید فقط به صورت فردی و در خلوت ادا شود. نماز جماعت در این آئین، نهی شده است.

در اینجا نمونه‌هایی از مناجات‌های بهایی ارائه می‌شود:

… هر آگاهی بر یکتائیت گواهی داده، تویی آن توانایی که جودت وجود را موجود فرمود و خطای عباد عطایت را باز نداشت. ای کریم از مطلع نورت منور نما و از مشرق غنایت ثروت حقیقی بخش تویی بخشنده و توانا.

ای متوجه الی الله چشم از جمیع ماسوی بربند و به ملکوت ابهی برگشا آنچه خواهی از او خواه و آنچه طلبی از او طلب به نظری صد هزار حاجات روا نماید و به التفاتی صدهزار درد بی‌درمان دوا کند و به انعطافی زخمها را مرهم نهد و به نگاهی دلها را از قید غم برهاند آنچه کند او کند ما چه توانیم کرد….

ای خداوند مهربان به فریاد بیچارگان برس ای پاک یزدان بر این اطفال یتیم رحم فرما. ای خداوند بی نیاز این سیل شدید را قطع کن ای خالق جهانیان این آتش افروخته را خاموش کن ای دادرس به فریاد یتیمان برس ای داور حقیقی مادران جگرخون را تسلی ده ای رحمان رحیم بر چشم گریان و دل سوزان پدران رحم نما این طوفان را ساکت کن و این جنگ جهانگیر را به صلح و آشتی مبدل فرما تویی بینا و شنوا.

ای پروردگار هر چند عاجز و ناتوانم ولی تو قادر و توانا شرمنده‌ایم درمانده‌ایم و عاجز مانده‌ایم تو معینی تو ظهیری تو دستگیری آنچه سزاوار پروردگاریست شایان فرما و آنچه شایان آمرزگاریست ارزان کن تویی بخشنده و دهنده و حفظ کننده و مهربان.

خوانندگان عزیز، در صورتیکه مایل به دریافت نسخه ای از مقاله فوق از طریق ایمیل هستید و یا راجع به تعالیم بهائی سؤالی دارید لطفا با ما تماس بگیرید: پیامگیر :     ۷۴۰۰-۸۸۲-۹۰۵         ،   ایمیل: anyquestionsplease@gmail.com

وب سایت برای برخی از کتابهای فارسی بهائی :      www.reference.bahai.org/fa