فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی- تورنتو،۱۶ فوریه ۲۰۱۵: روز دوشنبه ۱۶فوریه به فراخوان سازمان های “هیچ کس غیر قانونی نیست”، “سازمان جوانان اخراجها را پایان دهید”، سازمان “نه به اخراج به ایران” و “فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در تورنتو” در سرمای نزدیک به ۴۰ درجه زیر صفر صدها نفر از شهرهای مختلف در مقابل بزرگترین زندان انتاریو در اعتراض به نقض حقوق پناهندگان تجمع نمودند.

در این زندان تعداد ۱۹۱ نفر پناهجوکه حکم اخراج از کانادا را دریافت کرده اند، در بالاترین استاندارد امنیتی و حفاظتی نگهداری می شوند. تمامی این پناهجویان در اعتراض به حکم اخراجشان دست به اعتصاب زده اند.

دولت محافظه کار کانادا برخی از این زندانیان را بدون داشتن هیچ جرمی بیش از ۸ سال در بازداشت نگه داشته است. در بین این پناهجویان زندانی، هستند افرادی که به علت نداشتن برگه ی هویتی، هیچ کشوری حاضر به پذیرش آن ها refugee-H5نبوده و دولت کانادا نیز حاضر به آزادی آنها نیست. بعضی از این افراد در حال پوسیدن در این زندان می باشند.

معترضان بیش از یک ساعت در هوای بسیار سرد در مقابل زندان شعار داده و سخنرانی و اعتراض کردند.

مسعود حاجی وند یکی از پناهجویان زندانی می باشد که فدراسیون پناهندگان در تورنتو ماه هاست پرونده او را دنبال می کند. ایشان علیرغم ۹ سال سکونت، زندگی و سابقه کار در کانادا بیش از ۸ ماه در این زندان بازداشت می باشد. همسر و دختر نوجوان مسعود نیز از سخنرانان این اعتراض در مقابل زندان بودند.

معترضان سپس در اطراف زندان که پوشیده از بیش از نیم متر برف بود برای زندانیان ابراز همدردی کردند. زندانیان نیز از داخل زندان و از راه دور در پشت میله های پنجره های زندان با تکان دادن دست از معترضان برای دادن قوت قلب قدردانی کردند. تعدادی از زندانیان از داخل زندان با خانواده هایشان که در جمع معترضان بودند تماس تلفنی گرفته و به این جمع پیام داده و این تلاش را ارج نهادند.

بخشی از شعارهای شرکت کنندگان بدین شرح بود.

 

Justice for Immigrants, Foredoom for Refuges,

Immigrant people under attack, What do we do? Rise up! Right back!

No boarders, No nations, Stop the deportations

Justice now, Justice now,

Freedom to move, Freedom to stay, Freedom to return to our homes one day.

۱,۲,۳,۴ Open up the prison doors,

۵,۶,۷,۸, Canada is a racist state

Stop deportation to Iran

فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی از تمامی انسان های آزاده و مدافع حقوق پناهندگی می خواهد تا با حضور گسترده ی خود در اجتماعات و اعتراضات فدراسیون پناهندگان خواهان توقف اخراج های بی رویه پناهجویان به ایران شوند، و همصدا با فدراسیون پناهندگان اعلام دارند که ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی، به هیچ وجه محل امنی برای بازگرداندن فراریان به این جهنم اسلامی نیست.