شهروند- علی شریفیان: روز دوشنبه ۱۶ فوریه قاضی دادگاهی در کبک مجازات یلدا مشعوف ـ خدیر را اعلام کرد. بر اساس رای قاضی یلدا مشعوف ـ خدیر باید در مقابل جرائمی که دارد مجموعا ۲۴۰ ساعت کار عام المنفعه، انجام دهد. قاضی در رای نهایی خود آورده در صورتی که یلدا مشعوف ـ خدیر مجازات خود را به پایان yalda-khadirبرساند، هیچ سوء پیشینه قضایی هم نخواهد داشت.

یلدا مشعوف ـ خدیر در جریان تظاهرات گسترده در مخالفت با افزایش شهریه دانشگاه ها در کبک در تابستان ۲۰۱۲ دستگیر شد.

دادگاه اولیه چند اتهام و از جمله اتهام خرابکاری اموال دولتی را به او زده بود. همراه با یلدا چند دانشجو و تظاهرکننده دیگر هم دستگیر شده بودند. گفته شده مجموع خسارات ناشی از خرابکاری اماکن دولتی در آن زمان ۵۰ هزار دلار برآورد شده بود.