یازدهمین نشست زنان جهان با موضوع «حقوق زنان و توسعه» از بیست و چهارم آبان ماه ۱۳۸۷( ۱۴ تا ۱۷ نوامبر ) در «کپ تاون» افریقای جنوبی آغاز شد.

 

شماره ۱۲۰۴ ـ پنجشنبه ۲۰ نوامبر  ۲۰۰۸


 

رادیو آلمان: یازدهمین نشست زنان جهان با موضوع «حقوق زنان و توسعه» از بیست و چهارم آبان ماه ۱۳۸۷( ۱۴ تا ۱۷ نوامبر ) در «کپ تاون» افریقای جنوبی آغاز شد.

در این نشست که تا هفدهم نوامبر ادامه خواهد داشت حدود ۱۵۰۰ نفر از سازمان های زنان حضور دارند.

شیرین عبادی رییس کانون مدافعان حقوق بشر، مهناز پراکند و نرگس محمدی به دعوت مؤسسه زنان نوبلیست و آسیه امینی، شادی صدر، محبوبه عباسقلی‌زاده و ساناز الله‌بداشتی از فعالان حوزه زنان، ایرانیان شرکت کننده در این نشست هستند.

 به گزارش شهرزاد نیوز این جلسه که به ابتکار هادی قائمی از گروه "حقوق بشر ایران" برگزار شده بود، شیرین عبادی نخست برای آشنائی حضار لیستی از قوانین تبعیض آمیز که پس از انقلاب ۵۷ در ایران وضع شده اند، را ارائه کرد.

برای اولین بار در یکی از جلسات بین المللی تعداد شرکت کنندگان ایرانی بیش از غیر ایرانی های حاضر در جلسه بود.

موضوعات محوری که شیرین عبادی در طول سخنانش و در زمان پاسخ دهی به سئوالات مورد توجه قرار داد، دربرگیرنده قوانین تبعیض آمیز در ایران، تلاش زنان برای مبارزه با این قوانین و ابتکار کمپین برای اتکا به آنچه وی "اسلام مدرن" نامید، بودند.

شیرین عبادی، کمپین یک میلیون امضا را موفق ترین جنبش زنان در خاورمیانه نامید و اظهار داشت که ایده برابری در خانه هر ایرانی نفوذ کرده است.