روسای هفت دانشگاه آمریکا به دعوت دانشگاه صنعتی شریف، برای سفری پنج روزه وارد ایران شده اند. 


شماره ۱۲۰۴ ـ پنجشنبه ۲۰ نوامبر  ۲۰۰۸


 

بی بی سی: روسای هفت دانشگاه آمریکا به دعوت دانشگاه صنعتی شریف، برای سفری پنج روزه وارد ایران شده اند.

این گروه ۱۲ نفره، روز یکشنبه (۱۶ نوامبر) با محمد مهدی زاهچند تن از روسای دانشگاه های آمریکا در حال گفت وگو با دانشجویاندی، وزیر علوم ایران، دیدار کرده و به گفته خبرگزاری های ایرانی قرار است با محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران نیز ملاقات کنند.

این هیات، یکی از انگیزه های سفر خود به ایران را گسترش تعامل بین دانشمندان ایران و آمریکا فارغ از "مشکلاتی" که دولتمردان ایجاد می کنند، عنوان کرده اند.


 

رئیس اتحادیه دانشگاههای آمریکا، روسای دانشگاه کرنل ، رایس آمریکا، فلوریدا، مریلند، کالیفرنیا و رئیس دانشگاه کارنگی ملون مهمانان دانشگاه صنعتی شریف هستند.

این افراد قرار است از دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشکده رویان بازدید و با روسای آن ملاقات کنند.

دیدار رئیسان هفت دانشگاه آمریکا از ایران در شرایطی انجام می شود که دو کشور نزدیک به سی سال است که روابط سیاسی خود را قطع کرده اند و این موضوع بر تبادلات علمی و فرهنگی ایران و آمریکا تاثیراتی گذاشته است.

پیش از این برخی خبرها حاکی از آن بود رئیس دانشگاه کلمبیا نیز قرار است به ایران دعوت شود اما سعید سهراب پور، رئیس دانشگاه صنعتی شریف خرداد ماه امسال به خبرگزاری های ایرانی گفته بود که "دانشگاه کلمبیا از بهترین دانشگاههای آمریکا در علوم انسانی است اما با توجه به اقدام نامناسب رئیس این دانشگاه دعوتی از وی به عمل نخواهد آمد."

لی بالینجر، رئیس دانشگاه کلمبیا، دو سال پیش در هنگام سخنرانی احمدی نژاد، انتقاد های تندی از او کرد.