currency

شهروند علی شریفیان: روز سه شنبه ارزش لونی (دلار کانادا) در نرخ برابری اش با دلار آمریکا در بازارهای ارزی جهان به ۸۹ و ۶۴ صدم سنت امریکا رسید. در همین حال از بازار خرید و فروش ارز خبر رسیده که ارزش پول چند کشور دیگر از جمله  آرژانتین، ترکیه و چین هم دچار بحران شده و رو به کاهش گذاشته است. بر اساس تحلیل کارشناسان پولی، بازار ارز منتظر تصمیم بانک مرکزی آمریکاست تا تصمیمش را برای افزایش حجم نقدینگی خود اعلام کند. افزایش حجم نقدینگی دلار آمریکا یکی از فاکتورهایی است که بر بازار ارزی دنیا و از جمله دلار کانادا تاثیر عمده ای می گذارد. بانک مرکزی امریکا مدتی است قرار بوده یک باره ده میلیارد دلار بر حجم نقدینگی خود اضافه کند اما این اقدام به خاطر تزلزل های اقتصادی و سیاسی هنوز انجام نشده است.