جامعه بهائیان شهر مارکهام فرارسیدن عید نوروز را به شما ایرانیان عزیز و به همه دوستداران ایران صمیمانه تبریک گفته برای همه شما سلامت، شادی و برکت به همراه اتحاد و اتفاق و عشق و محبت به یکدیگر از خداوند متعال خواستاریم.

بهائیان عالم از هر قوم و نژاد در بیش از دویست مملکت و سرزمین این روز پرشکوه را با همان نام زیبای (نوروز) جشن می‌گیرند و بر طبق نصایح حضرت عبدالبهاء (فرزند و جانشین حضرت بهاءالله) می‌کوشند که ثمره چنین روز خجسته‌ای تنها محصور در سرور و شادمانی نماند بلکه سرآغاز اقداماتی شایان در جهت خیر و رفاه همگان باشدnowruz.

عید نوروز گذشته از این که برای بهائیان ایران جشن ملی است، روزیست مقدس برای همه بهائیان عالم چون اولین روز تقویم این آئین شمرده می‌شود و امسال وارد یکصد و هفتاد و دومین سال بهایی می‌شویم.

در این روز مبارک از سراسر جهان توجه به کشور مقدس ایران می‌نمائیم و برای پیروزی و سربلندی و آبادانی آن دعا می‌‌کنیم. آرزو می‌کنیم که آن مرز و بوم را زیارت کنیم و آن خاک پاک را ببوسیم و ببوئیم و طوطیای چشم خویش سازیم. نهایت آرزوی ما خدمت به آن خاک تابناک است.

… چرا که شما هموطنان حضرت بهاءالله، مؤسس آئین بهایی هستید و آن کشور مقدس مهد این آئین الهی است و این عزتی است جاودانه برای ایران که باید قدر این موهبت را دانست و آیندگان شاهد خواهند بود که به خاطر همین موهبت الهی سرزمین ایران از محترمترین سرزمین‌های عالم خواهد شد.

حضرت بهاءالله، مؤسس آئین بهایی در مورد مردم ایران می‌فرماید:”مشارق (محل ظهور) رحمت و مطالع (محل طلوع) شفقت و محبت بوده‌اند و به نور خرد و دانش منور و مزین. در این دوره و عصر، به واسطه آشکار شدن آئین جدید، شکوه و جلالی بی‌نظیر و بی‌همتا برای آن مقدر شده است که آوازه آن را ابدی خواهد نمود.”

و نیز “امیدواریم که از برای ایران اسبابی فراهم آید که سبب راحت و اطمینان عموم گردد. عدل و انصاف به میان آید، جور و اعتساف (ظلم و ستم) نماند. ما را در امور سیاسی مدخلی نه، خیر عموم خواهیم و ترقی جمهور و به عالم آداب و اخلاق ایران خدمت می‌کنیم . شب و روز می‌کوشیم که خدا یک روح جدیدی در جسم ایران بدمد تا یک قوه‌ای خارق‌العاده در بنیه ایران و ایرانیان جلوه نماید.”

بهائیان بر این باورند که ایرانیان گامهای مهمی را برخواهند داشت، زیرا در آثار مقدسه بهایی بشارات و مژده‌های فراوانی در باره آینده ایران وجود دارد.

حضرت عبدالبهاء می‌فرمایند:

ایران مرکز انوار گردد. این خاک تابناک شود و این کشور منور گردد و این بی‌نام و نشان شهیر آفاق شود و این محروم محرم آرزو و آمال و این بی‌بهره و نصیب فیض وفور (فراوان) یابد و امتیاز جوید و سرفراز گردد.”

“افق ایران از پرتو مه آسمان روشن و منیر گردد. عنقریب (بزودی) آفتاب عالم بالا چنان بدرخشد که آن اقلیم اوج اثیر (برگزیده) گردد و به جمیع جهان پرتو اندازد و عزت ابدیه پیشینیان دوباره چنان ظهور نماید که دیده‌ها خیره و حیران گردد.”

آثار حضرت بهاءالله در بین مردم جهان منتشر شده و به بیش از ۸۰۰ زبان اصلی و لهجه‌های محلی ترجمه شده است و اینک روح و روان میلیون‌ها نفر را حیات می‌بخشد. این افتخاریست برای ایران که شخصیتی از آن ظهور نموده که این چنین آثارش مورد استقبال جهانیان واقع گردیده است. نهضت روحانی بهایی که از ایران ظهور نموده است، اینک سراسر پهنه گیتی را دربر گرفته و بیش از ۲۱۰۰ قوم و قبیله و نژاد را در زیر خیمه یکرنگ خود درآورده است.

تبریک نوروزی را با قسمتی از مناجات حضرت عبدالبهاء در باره ایران خاتمه می‌دهیم:

بنام یزدان مهربان

پاک یزدانا! خاک ایران را از آغاز مشکبیز فرمودی و شورانگیز و دانش‌خیز و گوهرریز. از خاورش همواره خورشیدش نورافشان و در باخترش ماه تابان نمایان. کشورش مهرپرور و دشت بهشت آسایش پرگل و گیاه جان پرور و کهسارش پر از میوه تازه و تر و چمنزارش رشک باغ بهشت. هوشش پیغام سروش و جوشش چون دریای ژرف پرخروش. روزگاری بود که آتش دانشش خاموش شد و اختر بزرگواریش پنهان در زیر روپوش (پوشش)، باد بهارش خزان شد و گلزار دلربایش خارزار، چشمه شیرینش شور گشت و بزرگان نازنینش آواره و دربدر هر کشور، دور پرتوش تاریک شد و رودش آب باریک تا آن که دریای بخششت به جوش آمد و آفتاب دهش دردمید و بهار تازه رسید و باد جانپرور وزید و ابر بهمن بارید و پرتو آن مهرپرور تابید. کشور بجنبید و خاکدان، گلستان شد و خاک سیاه، رشک بوستان گشت. جهان جهانی تازه شد و آوازه بلند گشت…

خوانندگان عزیز، در صورتیکه مایل به دریافت نسخه ای از مقاله فوق از طریق ایمیل هستید و یا راجع به تعالیم بهائی سؤالی دارید لطفا با ما تماس بگیرید: پیامگیر :     ۷۴۰۰-۸۸۲-۹۰۵         ،   ایمیل: anyquestionsplease@gmail.com

وب سایت برای برخی از کتابهای فارسی بهائی :      www.reference.bahai.org/fa