شهروند- علی شریفیان: در جریان انتخابات میان دوره ای دو حوزه انتخاباتی انتاریو، کاندیداهای حزب لیبرال متهم شدند که نه تنها قوانین انتخابات انتاریو را شکسته اند، بلکه خلاف مجرمانه از جمله رشوه دادن نیز مرتکب شده اند. از حدود دو ماه پیش که نوار گفت وگوی مشکوکی بین رئیس دفتر کاتلین وین، نخست وزیر دولت لیبرال با گری لوهید و چند نفر دیگر در این دو حوزه انتخاباتی منتشر شد، کارآگاهان پلیس استانی انتاریو تحقیقات جنایی خود را شروع کرده اند. مرکز اتهامات عمدتا پت سوربارا، رئیس دفتر کاتلین وین است. نوار مکالمه ی به دست آمده نواری است که سوربارا با گری لوهید، مدیر اجرایی حزب لیبرال در سادبری طرفین گفت وگو هستند. گری لوهید علاوه بر مسئولیتی که در تشکیلات حزب لیبرال در سادبری انتاریو دارد، رئیس هیئت امنای پلیس سادبری نیز هست

پت سوربارا رئیس دفتر خانم کاتلین وین نخست وزیر انتاریو

پت سوربارا رئیس دفتر خانم کاتلین وین نخست وزیر انتاریو

.

روز سه شنبه نخست وزیر انتاریو اعلام کرد تا کنون برنامه کاری و قرارهای فشرده اش مجالی نمی گذاشت که او بتواند با کارآگاهانی که درباره این موضوع تحقیق می کنند ملاقات و گفت وگو کند، اما اکنون این مجال به دست آمده و با توافق مقامات پلیس استانی نخست وزیر قرار است آخر آپریل ملاقات و گفت وگویی با کارآگاهان پلیس استانی داشته باشد.