شهروند- علی شریفیان: نتایج یک مطالعه که به وسیله انستیتوی تحقیقاتی «فریزر» در بریتیش کلمبیا انجام شده، می گوید در سال ۲۰۱۴ در مجموع ۵۲ هزار و ۵۱۳ نفر از مردم کانادا برای مداوای خود و انجام اعمال جراحی درمانی مختلف به خارج کشور و عمدتا ایالات متحده آمریکا مسافرت کرده اند.

این تحقیق با مصاحبه و گرفتن اطلاعات تخصصی از دوازده پزشک متخصص رشته های عمده پزشکی انجام شده است. در مقایسه تعداد کسانی که برای درمان خود به خارج سفر کرده اند نسبت به سال پیش از این سال، سال ۲۰۱۳ حدود ۲۶ درصد افزایش داشته است. با اینکه جزئیات دقیق دیگری در دسترس محققان انستیتوی فریزر نبوده، اما این پژوهشگران علت اصلی این پدیده را طولانی بودن «وقت انتظار» در سامانه درمان و بهداشت کانادا دانسته اند. براساس آنچه در نتایج این تحقیق آمده هم اکنون به طور متوسط وقت انتظار برای بیماران در کانادا پس از ارجاع آنها به وسیله پزشکان عمومی به پزشکان متخصص ۱۸ هفته و نیم استhealth.

یکی از نتایج به دست آمده می گوید بیشترین بیمارانی که برای معالجه به خارج سفر کرده اند را بیمارانی تشکیل می دهند که به عمل مغز و اعصاب نیاز داشته اند. در میان استان های کشور انتاریو با ۲۶ هزار و ۲۵۲ نفر بالاترین تعداد بیماران سفر کرده را داشته است.

پژوهشگران یادآور شده اند آمارهای به دست آمده مربوط به بیمارانی است که با مشورت پزشکان متخصص به سفر معالجاتی رفته اند و آمار بیمارانی که بدون اطلاع و مشورت پزشکان به خارج سفر کرده اند، به هیچ وجه روشن نیست. همین پژوهشگران بر این اساس یادآور شده اند که اگر آمار کامل را می توانستند به دست آورند، تعداد واقعی بیماران سفر کرده به مراتب از رقم به دست آمده بیشتر می شده است.