شهروند- علی شریفیان: جمعه هفته گذشته طبق معمول هر ماهه اداره آمار گزارش خود را درباره وضعیت اشتغال در کشور منتشر کرد. بر اساس این آمار در ماه فوریه در محاسبه آخر و کلی حدود یکهزار نفر مشاغل خود را از دست دادند و نرخ بیکاری از ۶.۸ درصد به ۶.۶ درصد افزایش یافت. کارشناسان بازار کار در تحلیل خود می گویند علت عمده افزایش نرخ بیکاری در کانادا سقوط بی سابقه قیمت نفت در بازار جهانی است. روز سه شنبه قیمت هر بشکه نفت به مبلغ باور نکردنی حدود ۴۴ دلار رسید. این قیمت نفت در شش سال گذشته بی سابقه بوده است. به همین علت بیشتر بیکاری ها در صنایع مربوط به نفت و انرژی بوده است. در استان نفت خیز آلبرتا در ماه فوریه ۱۴۰۰۰ نفر از کار بیکار شده اند.

آمارهای اداره آمار نشان داده که در ماه فوریه در کانادا ۴۹ هزار و ۲۰۰ فرصت شغلی به وجود آمده، اما در مقابل این فرصت های شغلی که بیشتر آنها نیمه وقت هستند ۵۰ هزار و ۲۰۰ نفر از کار بیکار شده اند. افزایش نرخ بیکاری به میزان دو دهم درصد در حالی است که همسایه جنوبی ما، ایالات متحده آمریکا ۲۹۵ هزار فرصت شغلی در ماه فوریه داشته استjob.

به طور کلی کاهش روزافزون قیمت نفت در بیکار شدن کانادایی اثرات نگران کننده ای داشته و به نظر کارشناسان تا زمانی که این کالای مهم قیمتش رو به افزایش نگذارد همچنان بر بازار کار در کانادا تاثیر منفی خواهد داشت.

استان نیوفاندلند با ۶/۱۲ درصد بیشترین نرخ بیکاری و ساسکاچوان با ۵ درصد کمترین نرخ بیکاری را در میان استان های کانادا در ماه فوریه داشته اند.