شهروند- علی شریفیان: روز دوشنبه به پلیس آرسی ام پی خبر داده شد که دو پاکت حاوی «پودر سفید» به دفترهای دو سناتور در ساختمان پارلمان ارسال شده است. نام فرستنده این پاکت ها «تیراندازی به پارلمان» ذکر شده بوده است. پس از بررسی کارشناسان اعلام شد که پودر سفیدی که در این پاکت ها بوده هیچ خطری نداشته است.
بنا به گزارش سی تی وی ماموران امنیتی محافظ پارلمان اما به وارسی دقیق تر پاکت های رسیده به پارلمان ادامه داده اند. پاتریک مک دونل معاون نیروهای محافظ پارلمان به خبرنگار سی تی وی گفته است: «ما در هر صورت به اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه خود ادامه می دهیم.»white--powder
یک سخنگوی استیون بلینی، وزیر امنیت عمومی هم توضیح داده: «محافظت و امنیت نمایندگان و کارکنان پارلمان از اولویت های تمام وقت و همیشگی ماست.» اوائل همین ماه چهار پاکت حاوی ماده ای ناشناخته اما بازهم بی خطر از کبک به دفتر چهار وزیر کابینه دولت فدرال ارسال شده بود.