شهروند- سازمان The Royal Canadian Mint ، تولید کننده ی سکه های کانادایی، سکه ی جدید ۱ دلاری را برای تجلیل و بزرگداشت ۵۰ سال احقاق حقوق جامعه ی LGBTQ+ در کانادا منتشر کرده و راهی بازار می کند. قرار است این سکه ها به مبلغ ۳ میلیون دلار و از تاریخ ۲۳ آوریل ۲۰۱۹، در اختیار مردم قرار بگیرد. این سکه در این تاریخ در مهمانی خصوصی رو نمایی خواهد شد.

سکه چهره ی روی هم قرار گرفته ی دو نفر را نشان می دهد و تاریخ ۱۹۶۹ و ۲۰۱۹ و عنوان “برابری” بر روی آن درج شده است. اما خبر انتشار این سکه عکس العمل های متفاوتی را از جانب فعالان حقوق جامعه  LGBTQ+ و محافظه کاران برانگیخته است.

بسیاری از فعالان حقوق همجنسگرایان در کانادا می گویند که اگرچه در سال ۱۹۶۹ قوانین به نفع همجنسگرایان تغییر کرد ولی تا سالها بعد از آن این جامعه مورد تبعیض و خشونت پلیس در کانادا قرار گرفتند و این تاریخ و ثبت آن بر روی سکه ای که در دست مردم خواهد بود نشان دقیقی از آنچه بر سر این افراد رفته است نخواهد بود.

برخی از محافظه کاران از طرفی معتقدند که نباید چنین سکه ای از اساس منتشر شود زیرا موجب میشود همجسنگرایی تبلیغ شود و از آن استفاده های سیاسی شود.

اما بسیاری از افرادی که طرفدار این بزرگداشت هستند معتقدند که اگرچه همجنسگرایان در طول تاریخ با تبعیضات زیادی مواجه شده اند اما سال ۱۹۶۹ نقطه ی عطفی برای این افراد و گامی به سوی احقاق حقوقشان در کانادا است.