شهروند علی شریفیان: هارون صدیقی، چهره درخشان روزنامه نگاری و ادبیات کانادایی هندی تبار روز اول اپریل با نوشتن آخرین مقاله خود در تورنتو استار پس از ۳۷ سال همکاری با پر تیراژترین روزنامه انگلیسی زبان کانادا وداع کرد تا دوران بازنشستگی خود را شروع کند.

هارون صدیقی در مقاله آخر خود درباره حرفه اش به عنوان روزنامه نگار و ۳۷ سال کارش در تورنتو استار و همچنین «چگونه کانادا عوض شده است.» نوشته است. در جایی از مقاله در باب رابطه با خوانندگان مقالاتش نوشته چگونه هر ساله به حدود ۳۰۰۰ نامه و ای میل پاسخ داده استHaroon-Siddiqui.

هارون صدیقی در سال ۱۹۴۱ در یک خانواده متوسط در حیدرآباد هندوستان به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی، متوسطه و دانشگاهی اش را در هند به انجام رساند. پس از اتمام تحصیلات مدتی به کار روزنامه نگاری پرداخت، اما بعد از مدتی به خاطر کمک به کسب و کار پدرش از روزنامه نگاری دست کشید. به سال ۱۹۶۷ رولاند میچنر، کمیسر عالی کانادا در هند او را تشویق می کند که به کانادا مهاجرت کند. صدیقی به کانادا مهاجرت کرد و از سال ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۸ برای نشریه «براندون سان» مانیتوبا گزارش هایی درباره امور سیاسی محلی نوشت و مدتی هم گزارشگر پارلمانی این نشریه در مجلس مانیتوبا بود. در نهایت در سال ۱۹۷۹ به تورنتو استار پیوست و از آن سال تا زمان بازنشستگی به عنوان یکی از اعضای برجسته هیئت نگارش این روزنامه معتبر مشغول به کار بود.

مقالات تحلیلی ـ انتقادی او درباره مسائل مختلف کانادا خوانندگان بسیاری داشته است. هارون صدیقی با نشریات جامعه هندی تباران کانادا هم کار کرده است. مدتی دبیرکل «انجمن قلم» کانادا و مدتی هم رئیس «انجمن قلم نویسندگان تبعیدی» بوده است. هارون صدیقی افتخارات و جوایز بسیاری به خاطر کارهای ارزنده اش در زمینه روزنامه نگاری و ادبیات به دست آورده است. او طرف مشورت چند دانشگاه در زمینه روزنامه نگاری بود و در سال ۲۰۰۲ هم دانشگاه یورک به او دکترای افتخاری در ادبیات اهدا کرد.