شهروند – علی شریفیان: در پایان یک همایش مهم و یک روزه که با شرکت نخست وزیران و رهبران مناطق سه گانه یا نمایندگان آنها، شرکت کنندگان از دولت فدرال خواستند در مسائل مربوط به محیط زیست باید مدیریت نشان بدهد و در حل آنها به دولت های استانی و اجرای طرح هایی که دارند، کمک کنند.
بیشتر نخست وزیران استانها و رهبران مناطق سه گانه در این همایش که در شهر کبک، پایتخت ملی کبک برگزار شد، شرکت داشتند. جز کریستی کلارک، نخست وزیر بی سی، جیم پرنتیس، نخست وزیر آلبرتا، استفن مک نیل، نخست وزیر نوا اسکوشیا و وید مک لاکلان، نخست وزیر جزیره پرنس ادوارد که اینها در قسمتی از همایش از طریق تلفن شرکت داشتند. انتاریو و کبک چند روز پیش از این جلسه در ملاقات و مذاکراتی که بین کاتلین وین و فیلیپ کویارد انجام شد سیاست های سخت گیرانه و شفافی در مورد کنترل و کاهش تولید گاز کربن گرفته اند. این دو استان قرار است تا سال ۲۰۲۰ بین ۲۰ تا ۳۰ درصد از میزان کنونی گاز کربن کم کنند. تولیدکنندگان باید برای هر مقدار گاز کربن که تولید می کنند مالیات بپردازند و علاوه بر این تنها حق دارند سالانه مقدار معینی گاز کربن تولید کنند و اگر به خاطر افزایش فعالیت های تولیدی خود میزان گاز کربن تولیدی آنها از حد تعیین شده بیشتر شود، می توانند کردیت لازم را از شرکت هایی که نیاز بیشتری به تولید گاز کربن ندارند، خریداری کنند. استان هایی همچون آلبرتا، مانیتوبا و جزیره پرنس ادوارد در این زمینه سیاستی شفاف و محدودیتی ندارند.quebec-climate-summit
براد وال، نخست وزیر ساسکاچوان در قسمتی از سخنرانی خود، در کنار آمار و ارقام مربوط به تولید گاز کربن در کانادا یادآورد شد که کانادا تنها دو درصد از مجموع گاز کربن دنیا را تولید می کند. کاتلین وین، نخست وزیر انتاریو در پاسخ به ارائه این آمار که ظاهرا توجیهی برای کم کاری در کنترل گاز کربن تولیدی شرکت هاست گفت: بله شرکت های بزرگ کانادا فقط دو درصد از کل گاز کربن دنیا را تولید می کنند ولی این مقدار نسبت به تولید سرانه کانادا بسیار زیاد و قابل توجه است.
یادآوری اینکه پس از همایش سال گذشته در کپنهاگ در ماه دسامبر امسال قرار است سازمان ملل همایشی در زمینه تغییرات جوی و افزایش روز افزون و خطرناک گاز کربن که آینده جهان را به خطر انداخته و تا به همین جا هم سبب فجایع بسیار شده در پاریس برگزار کند و انتظار می رود که کانادا به عنوان یکی از کشورهای توسعه یافته جهان سیاست های خود را اعلام کند و حتی در راستای حل مشکلات و مسائل پیچیده محیط زیست به دیگر کشورهای جهان کمک کند. در مدت حدود ده سالی که محافظه کاران به قدرت رسیده اند، کانادا در این زمینه بسیار مهم نه تنها نقش مدیریتی نداشته، بلکه متاسفانه با سیاست های منفعلانه مورد انتقاد قرار گرفته است.