شهروند علی شریفیان: روز ۱۲ آوریل۱۹۸۰تری فاکس که دچار بیماری سرطان بود با هدف جمع آوری تنها ۱۲ هزار دلار ماراتون امید خود را از شهر کوچک سنت جان در نیوفاوند لند شروع کرد. او با وجود اینکه یک پایش را به خاطر سرطان از دست داده بود، قصد داشت تا سواحل غربی کانادا در بریتیش کلمبیا بدود و از مردم برای کمک به تحقیق در زمینه راه حل های تازه برای درمان سرطان پول جمع آوری کند. تری نوجوان در عرض ۱۴۳ روز توانست ۴۲ کیلومتر بدود و برخلاف انتظارش ۲۴ میلیون و ۱۷۰ هزار دلار پول جمع شد. این مبلغ به نسبت جمعیت سال ۱۹۸۰ کانادا پول زیادی بود.

terry-Foxماراتن امید تری فاکس هر ساله برگزار می شود و تا کنون ۷۰۰ میلیون دلار برای انجام پژوهش برای پیدا کردن راه های درمان سرطان جمع آوری شده است. گفته می شود اگر تری فاکس زنده مانده بود با پیشرفت هایی که در درمان سرطان شده، سرطانش قابل درمان بود. برادر جان تری که برای بنیاد خیریه تری فاکس کار می کند می گوید به مناسبت سی و پنج سالگی ماراتن امید دارند امسال دست کم ۳۵ میلیون دلار جمع آوری کند. فرد فاکس همچنین گفته است مردم کوبا بیشتر از مردم دیگر کشورهای جهان به تری فاکس علاقه دارند بطوریکه هر ساله حدود دو میلیون نفر در ماراتن امید شرکت می کنند.