شهروند تبلیغات ضد نژادپرستی در ایستگاه های اتوبوس بخشی از یک کمپین آگاهی بخشی است که توسط شهرداری تورنتو و OCASI راه اندازی شده است و در ادامه راه تبلیغاتی است که در تابستان امسال علیه اسلام هراسی در این ایستگاه ها انجام شد.   ازین پس ایستگاه های اتوبوس ساکنان تورنتو را مجبور خواهند کرد که به نژادپرستی علیه سیاه پوستان این شهر فکر کنند. یکی از این تبلیغات چهره ی دو مرد جوان، یکی سیاه و دیگری سفید، را نشان می دهد و زیر آن نوشته است: “سریع ، یکی را استخدام کن” و اضافه می کند که: “نژادپرستی علیه سیاه ها اینجا اتفاق می افتد، با آن روبرو شویم”.

ocasi-ad

در تبلیغ دوم  چهره دو زن، یکی سفید و دیگری، سیاه نشان داده می شود با این نوشته که :”سریع، به یکی اجاره بده”. به گفته ی مدیر عامل OCASI، اگرچه تورنتو همیشه به تنوع قومی و جنسیتی اش می بالد ولی او و دیگران همیشه شاهد نژادپرستی علیه سیاه پوستان در زمینه هایی نظیر استخدام، خانه گرفتن و بسیاری مسائل دیگر بوده اند. این تبلیغات برای این است که مردم درباره ی فرضیاتشون که بر اساس رنگ پوست است دوباره فکر کنند.

شهردار تورنتو ، جان توری، معتقد است که این تبلیغات بحث برانگیز خواهد بود و او با این قضیه اصلا مشکلی ندارد اگر مردم را وادار به فکر کردن کند. تبلیغات مشابهی در ماه جون اجرا شد که در آن مردی سفید پوست به زن مسلمان با حجاب می گفت: “برگرد به همانجایی که بودی” و زن جواب می داد:”کجا نورت یورک؟” که تلاش آن بر این بود تا به مردم آگاهی های لازم را قبل از رسیدن مهاجران از سوریه بدهد.  تبلیغات جدید با حدود ۵۰ پوستر و ۷۵ تا علامت دیجیتال تا ۲۷ نوامبر برای دید در دسترس قرار خواهد گرفت.