کنفدراسیونِ اتحادیه های استادان دانشگاه های اونتاریو(OCUFA) جایزه زن برجسته آکادمیک سال ۲۰۱۴ را به دکتر هایده مغیثی، استاد دانشگاه یورک و عضو آکادمیک بنیاد ترودو اهدا کرد.

در تقدیرنامه مربوطه از دکتر مغیثی به عنوان پژوهشگری پیشتاز و شناخته شده در عرصه ملی و بین المللی در عرصه مطالعات زنان و اسلام یاد شده و از شهامت و تعهد ایشان در دفاع از حقوق زنان ستایش شده استHayedeh-Moghissi-H3.

در این تقدیرنامه همچنین اشاره شده که «کارهای آکادمیک دکتر مغیثی منعکس کننده اعتقاد وی به مسئولیت فکری و اخلاقیِ استادان و پژوهشگران به حقوق بشر و عدالت اجتماعی برای زنان است. آثار آکادمیک وی، غنی از نظر تئوریک و تحلیل های پیچیده، از جمله شامل شش کتاب و مقالات فراوان در کتابها و نشریه های علمی است. کتاب دوم دکتر مغیثی، “فمینیسم و بنیاد گرایی اسلامی؛ محدودیت های تحلیل پسامدرن” جایزه کتاب آکادمیک برجسته سال ۲۰۰۰ در رشته جامعه شناسی را به خود اختصاص داد. به خاطر خدمات آکادمیک و شهامت فراوانِ وی، دکتر مغیثی شایسته دریافت جایزه زن برجسته آکادمیک است.»

شهروند این انتخاب بجا را به دکتر هایده مغیثی و جامعه ی آکادمیک ایرانیان تبریک می گوید و برای ایشان موفقیت های روزافزون آرزو دارد.