شهروند علی شریفیان: این هفته نمایندگان فدراسیون آموزگاران مدارس ابتدایی انتاریو با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کردند احتمال دارد روز دهم ماه مه به یک روز اعتصاب قانونی دست بزنند. این فدراسیون که ۷۶ هزار آموزگار را نمایندگی می کند، گفته است که فدراسیون روز جمعه هفته پیش پاسخ منفی از مقامات دولت انتاریو دریافت کرده است. نمایندگان فدراسیون می گویند این جواب منفی به معنی پایان مذاکرات نیست، اما این مذاکرات که از ماه فوریه شروع شده تا به حال نتیجه ای نداشته است.

سام هاموند دبیرکل فدراسیون در بیانیه خاطرنشان کرده که ما از ماه آگوست سال گذشته تاکنون بر اساس شرایط قدیم مشغول کار بوده ایم. ما همچنان با دولت برسر خواسته هایمان در قرارداد تازه مذاکره می کنیم اما باید بگویم «صبر و حوصله ما از (طول کشیدن مذاکرات) به پایان رسیده استteacher-strike.

مدتی است یک موج از اعتصابات در میان آموزگاران و دبیران انتاریو شروع شده که این اعتصاب را هم می توان جزو همین موج دانست. از جمله چندی پیش در یک روز دوشنبه آموزگاران منطقه دورهام دست به یک اعتصاب یک روزه زدند که به علت آن ۲۴ هزار دانش آموز از کلاس های درس بیرون ماندند.