شهروند علی شریفیان: روز دوشنبه شهردار تورنتو در یک قطعه بزرگ زمین متعلق به شهرداری در خیابان مادیسن یک سخنرانی مهم درباره سیاست خود درباره ساختن خانه های ارزان قیمت ایراد کرد. توری از شرکت های ساختمانی که به کار انبوه سازی می پردازند دعوت کرد به کار ساختن خانه ای ارزان قیمت بپردازند. شهردار تورنتو با تاکید گفت متاسفانه در دوره راب فورد شهردار پیشین زمین هایی مانند همین زمین برای این منظور در نظر گرفته شد، اما ده سال گذشته و هیچ اقدام عملی صورت نگرفته است و حالا ما سیاست «درهای باز» را در این زمینه اعلام می کنیم. ما جلوی پای شرکت هایی که بخواهند در اینکار همکاری کنند «فرش قرمز» می اندازیم و از همکاری آنها استقبال می کنیم. اگر دولت فدرال و دولت استانی نمی توانند به ما کمک کنند ما با استفاده از زمین هایی که در اختیار داریم می توانیم مقدمات و زمینه مهم کار شما را فراهم کنیمtory-on-madison.

جان توری خاطر نشان کرد که تورنتو تا سال ۲۰۲۰ به ۶۸۱۰ واحد مسکونی برای اجاره و ۷۳۴ واحد مسکونی برای فروش به اقشار کم درآمد نیاز دارد.