شهروند علی شریفیان: روز یکشنبه طی عملیاتی دقیق و برنامه ریزی شده با هزینه ای برابر با ۱۰ میلیون دلار با انتقال حدود ۴۵۰ بیمار بیمارستان قدیمی مونترال، بیمارستان رویال ویکتوریا «سوپر اسپیتال» گشایش یافت. کار ساختمان این بیمارستان که وابسته به دانشگاه مک گیل است از سال ۱۹۹۷ شروع شد. علاوه بر رویال ویکتوریا بیماران شش بیمارستان دیگر هم که همگی از بیمارستان های آموزشی دانشگاه مک گیل هستند قرار است به این بیمارستان انتقال داده شده و با آن ادغام شوند. این بیمارستان که با هزینه کبک ساخته شده دارای ۱۳۷۹ تخت، ۱۵۸۷ پزشک، ۲۷۱۵ محقق و پژوهشگر و ۱۴۰۰۰ پرستار خواهد بود و سالانه می تواند به درمان ۷۰۰ هزار بیمار در تمام رشته ها بپردازد. این بیمارستان به آخرین امکانات پزشکی مجهز است و در نوع خود در کانادا و جهان بی نظیر استsuper-hospital.

بنا به گزارش رسانه ها کار انتقال بیماران بیمارستان رویال ویکتوریا که از مدتها پیش برنامه ریزی شده بود به خوبی و حتی کمی کمتر از هشت ساعتی که برنامه ریزی شده بود انجام شد. ساعت حدود دو بعد ازظهر اولین نوزاد در بخش زنان و زایمان بیمارستان به دنیا آمد. این نوزاد پسر حدود سه کیلو و ۲۵۰ گرم است و در کمال سلامت است و والدینش نام نوزاد را آرتور گذاشته اند. مادر آرتور اولین بیمار بخش اورژانس این بیمارستان بوده است.