شهروند علی شریفیان: روز جمعه هفته گذشته فیلیپ کویارد، نخست وزیر کبک اعلام کرد هیدرو کبک به زودی کار احداث این خط مهم انتقال برق را شروع خواهد کرد. این خط انتقال برق ۷۳۵ کیلوواتی قرار است برق تولید شده در لاک سن ژاک را به مونترال برساند. طول آن ۴۵۰ کیلومتر خواهد بود و به تقاضای مصرف برق در مونترال و مناطق گسترده ای از جنوب کبک پاسخ می دهدHYDRO-QUEBEC.

یک ماه پیش کمیسیون ویژه بررسی های محیط زیستی پروژه های صنعتی کبک گفته بود که این پروژه نیاز به مطالعه دقیق تری دارد. کویارد پس از اعلام پروژه توضیح داد واقع اینکه این پروژه که در نوع خودش در ۲۰ سال گذشته در زمینه تامین برق مردم بی نظیر است مخالفانی داشت اما اجرای آن به نفع تمام مردم کبک است. با توجه به رشد سریع مونترال برآورد شده در ۵ سال آینده تقاضا برای مصرف برق تنها در این قسمت کبک تا ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت. اجرای این پروژه دست کم یکهزار فرصت شغلی مستقیم در کبک ایجاد خواهد کرد. این خط انتقال برق قرار است در سال ۲۰۱۹ آماده بهره برداری شود.