injection-centre

شهروند علی شریفیان: دولت کبک موافقت خود را با احداث مراکز امن تزریق برای معتادان در مونترال اعلام کرده،گرچه تا عملی شدن این طرح راه درازی در پیش است. هم اکنون تنها مرکز تزریق امن در ونکوور قرار دارد که از سال ۲۰۰۳ با موفقیت مشغول به کار است. اجازه نهایی تاسیس چنین مراکزی در دست دولت فدرال است و دولت فدرال قویا مخالف فراهم آوردن امکانات تزریق مواد مخدر برای معتادان است.

در سال ۲۰۱۱ دولت محافظه کاران قصد داشت مرکز ونکوور را تعطیل کند و پس از مخالفت هایی که شد، دادگاه عالی کانادا با تصمیم دولت فدرال مخالفت کرد و از بسته شدن مرکز امن تزریق « اینسایت» ونکوور جلوگیری شد. اکنون دولت فدرال باید با قائل شدن استثناء در قوانین ممنوعیت مصرف مواد مخدر اجازه احداث مراکز مورد نظر در مونترال را بدهد که پروسه پیچیده و طولانی است. اکثریت کارشناسان اعتیاد وجود چنین مراکزی را مفید می دانند. لوسی شارل بوآ، وزیر بهداری کبک و اکثریت رهبران سیاسی کبک با این طرح موافقند. دنی کودر، شهردار مونترال هم با آن موافق است. کاترین موریس، سخنگوی دنی کودر گفته است احداث مراکز امن تزریق از اولویت های شهردار است.