patrick-brown

شهروند- علی شریفیان: محافظه کاران پیشروی انتاریو انتخابات داخلی خود را روز شنبه ۹ می ۲۰۱۵۴ برای انتخاب رهبری جدید حزب برگزار کردند و بر اساس آن پاتریک براون توانست با شکست کریستین الیوت، بیوه ی وزیر فقید دارایی، جیم فلاهرتی، به رهبری حزب انتخاب شد.

براون، نماینده مجلس فدرال از حوزه ی بری، ۳۶ ساله است. او پس از اعلام پیروزی، رقیبش، کریستین الیوت را مبارزی سرسخت و خستگی ناپذیر خواند. او در سخنانی که پس از پیروزی ایراد کرد، از انتاریویی هایی که در مناطق روستایی زندگی می کنند بویژه تشکر کرد و گفت شمال انتاریو مهم است. به همین دلیل است که من چهار بار به آن سفر کردم. ما حضور داریم. ما فعال هستیم. ما سیاست شمالی ها را پیاده خواهیم کرد.

براون گفت او می خواهد سرمایه گذاری را در استان آسان سازد نه اینکه انتاریو جای سختی برای سرمایه گذاری باشد.

او اولویت بعدی اش را بهبود جاده ها و ایمن سازی و سرعت بخشیدن به حمل و نقل خواند.

او وعده داد که سیستم آموزشی ایجاد کند تا براساس آن دانش آموزان برای مشاغل موجود در اقتصاد امروزه آموزش بینند.

پاتریک براون، رهبر اپوزیسیون رسمی دولت انتاریو افزود، من برای پیروزی در انتخابات بعدی و ساختن انتاریویی بهتر و بزرگتر هیجان زده ام.

براون که کرسی نمایندگی حوزه بری را در پارلمان فدرال دارد، گفت، به زودی با نخست وزیر، استفان هارپر برای استعفا از پارلمان صحبت می کنم. او اولین بار در سال ۲۰۰۶ از حزب محافظه کار به پارلمان رفت ولی هیچگاه به عنوان وزیر منصوب نشد.

او چهارمین رهبر حزب محافظه کاران پیشروی انتاریو ظرف ۱۲ سال اخیر است. او جانشین تیم هوداک شد. هوداک پس از اینکه حزب در انتخابات جون گذشته شکست خورد، از رهبری حزب استعفا داد.

در اولین نظرسنجی که چند روز پس از انتخاب پاتریک براون درخصوص محبوبیت احزاب انتاریو توسط پژوهش فوروم صورت گرفت، ان دی پی با ۳۶ درصد، محافظه کاران با ۳۳ درصد از لیبرال ها با ۲۴ درصد جلو افتادند.