شهروند ـ یک گزارش جدید ارائه شده توسط بنیاد قلب و سکته قلبی در کانادا می گوید که زنان به دلیل نابرابری جنسیتی در پژوهش های انجام شده در زمینه بیماری های قلب و عروق قلبی، از بیماری های قلبی رنج می برند و از آن بیماری ها بی صدا میمیرند. در مقایسه با مردان، بیماری های قلبی در زنان به خوبی مورد تحقیق قرار نگرفته، تشخیص داده نشده و درمان نمی شود.

بر اساس گفته های این گزارش دیگر زمان آن رسیده است تا تحقیقات بیشتری بر روی زنان انجام گیرد و این تفاوت های جنسیتی که باعث مرگ و میر بی دلیل بسیاری از زنان شده است کنار گذاشته شود. یکی از متخصصان این بنیاد می گوید که به اشتباه و به دلیل شباهت شکل ظاهری قلب مردان و زنان تاکنون تصور شده است که هر یافته ای که برای مردان کار می کند برای زنان نیز موثر است. دو سوم تحقیقات آزمایشگاهی در زمینه بیماری های قلب و عروق بر روی مردان انجام شده است، اما هم اکنون ثابت شده است که ماهیچه های قلب زنان، شیوه ی خون رسانی و عروق قلب آنها از مردان متفاوت است و بسیاری از زنان به دلیل کم بودن اطلاعات درباره ی بافت قلبی شان، از مرگ زودرس ناشی از بیماری های قلبی میمیرند. این تحقیق با مشورت با بسیاری از متخصصان و پزشکان سلامت انجام شده است و اطلاعات آن از کانادا و خارج از کانادا تکمیل شده است و حدود ۲۰۰۰ زن برای اثبات این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند.