شهروند- علی شریفیان: آندره مارین بازرس مسئول بررسی شکایات علیه شرکت دولتی هایدرووان انتاریو می گوید ۱۰ هزار و ۷۰۰ شکایت از مردم دریافت کرده و با بررسی عملکرد مدیران و کارکنان این شرکت متوجه شده که هایدرووان هدف اصلی اش را که خدمت به مردم است به کلی فراموش کرده و با سیستم جمع آوری اطلاعات تازه ای که به کار می برد، مرتکب حدود ۱۰۰ هزار اشتباه در مورد صدور صورتحساب های برق مصرفی مشترکان شده استmarin..

مارین می گوید همه شکایت ها حاکی از دادن خدمات به شکلی بسیار بد به مردم است. او در یک برداشت کلی می گوید شکایت ها یا در مورد اشتباه محاسبه مصرف برق مشترکان و یا ارسال صورتحساب هایی به مشترکان است که پول بیشتری برای مصرفی که نداشته اند، از آنها طلب شده است و هرگاه مسئولان با شکایت مردم روبرو شده اند، تعمدا با تهدید آنها به قطع برقشان سعی کردند به جای پاسخ، شکایت ها را نادیده بگیرند و از دید بازرس پنهان کنند. آندره مارین در قسمت دیگری از شرح مشکلات عمده هایدرووان در رابطه با مردم گفته است زمانی که دولت این شرکت را با فروش ۶۰ درصدش نیمه خصوصی کند، نظارت بازرس کل انتاریو هم بر آن از بین می رود و در آن صورت مشکلات مردم با این شرکت افزایش و به همان میزان شکایت هم بیشتر و بیشتر خواهد شد. به طور کلی از سوی مدیران و کارکنان بخش خدمات به مشترکین هایدرووان « با مردم بدرفتاری شده و در مورد صورتحساب ها، مردم را گمراه کرده اند.»