شهروند- علی شریفیان: بعدازظهر یکشنبه ۲۴ می ۲۰۱۵، خانم ریچل نوتلی ۵۱ ساله، وکیل سابق امور کار و کارگری به عنوان هفدهمین نخست وزیر آلبرتا درمراسم ویژه ای سوگند خورد. برای این مراسم از مردم دعوت شده بود که هزاران نفر در آن شرکت کردند. مراسم با حضور قاضی ارشد آلبرتا خانم کاترین فریزر انجام شد. ریچل نوتلی در انتخابات روز ۵ ماه مه موفق شد با یک پیروزی حیرت آور با به دست آوردن ۵۴ کرسی مجلس آلبرتا حزب تحت رهبری اش را به حکومت اکثریت برساند و به ۴۴ سال حکومت دولت های محافظه کار پایان بدهد. خانم نوتلی در میان فریاد شادی طرفدارانش به عنوان نخست وزیر سوگند خورد. وی کابینه کوچک ۱۱ نفره خود را هم معرفی کرد. اعضای کابینه دولت ان دی پی هم در این مراسم سوگند خوردند. بقیه نمایندگان انتخاب شده قرار شده روز اول جون سوگند بخورندalberta-cabinet.

در این کابینه بعضی از وزرا صدارت بیش از یک وزارتخانه را بر عهده خواهند داشت. خود نخست وزیر علاوه بر نخست وزیری مسئولیت وزارت روابط بین الملل و روابط حکومت استانی و فدرال را هم بر عهده خواهد داشت. کابینه ای که خانم نوتلی تشکیل و معرفی کرده، عمدتا از افرادی است که تجربه ای در زمینه مسئولیتی که بر عهده آنها گذاشته شده ندارند و این کابینه از این نظر و بعضی نظرات دیگر مورد انتقاد قرار گرفته است. به عنوان نمونه خانم مارگارت مک یگ ـ بوید که به وزارت انرژی منصوب شده کم ترین آشنایی با صنایع گاز و نفت ندارد. وی آموزگار و مدیر آموزشی مدارس بوده است.

یادآوری اینکه به قدرت رسیدن ان دی پی در آلبرتا به موقعیت ان دی پی فدرال در سطح کل کانادا کمک کرده است. این حزب اکنون دو هفته است که در نظرسنجی ها همسان و در کنار محافظه کاران و لیبرال ها با آنها شانه به شانه شده و در دو استان بی سی و کبک با اختلاف زیاد از احزاب رقیب خود از سوی مردم پشتیبانی بیشتری می شود. گفته شده اگر اوج گیری «موج نارنجی» ان دی پی تا زمان انتخابات فدرال، روز ۱۹ اکتبر ادامه پیدا کند، انتخابات این دوره انتخاباتی با مبارزه نزدیک سه رقیب با جایگاه تقریبا مساوی در افکار عمومی برگزار می شود.