شهروند- علی شریفیان: روزگاری آمریکایی ها بویژه نسل جوان تر آمریکا (مثلا در جریان جنگ ویتنام ) هرگاه از اوضاع سیاسی کشورشان مستاصل و یا عصبانی می شدند، می گفتند: «به کانادا نقل مکان می کنم.» اما اکنون به نظر می رسد زمانه استفاده از این جمله و به کارگیری گزینه زندگی در کانادا دست کم برای نوجوانانی که نسل آینده آمریکا خواهند بود، به پایان رسیده و خواهد رسید.

بر اساس گزارش نتایجی که دولت آمریکا از امتحانات سنجش سواد و معلومات دانش آموزان منتشر کرده، ۳۳ درصد دانش آموزان کلاس هشتم دبیرستان های آمریکا فکر می کنند همسایه شمالی آنها کشوری دیکتاتوری است و رهبران آن با قدرت مطلق کشور را اداره می کنند. پرسش درباره نوع حکومت در کانادا به صورت «چند جوابی » تنظیم شده بوده است. این امتحان از بیش از ۲۹ هزار دانش آموز آمریکایی در سال گذشته به عمل آمده استAmericanStudents.